3 veci, v ktorých sme odlišní

1. Zameriavame sa na to podstatné

V malej a strednej firme je kľúčové mať svoj tím skúsených manažérov, ktorí sú vybavení vedomosťami procesov na dosiahnutie väčšieho osobného a podnikateľského úspechu. Nie všetky firmy si môžu dovoliť tento luxus a preto sa zameriavame na zdieľanie skúsenosti medzi majiteľmi a riaditeľmi firiem a ich vzájomnú podporu a pomoc v organizovaných Boardoch, ktoré plnia funkciu tímu manažérov. Vytvárame bezpečný a efektívny priestor pre vzájomnú komunikáciu. Jasné rady, vzájomná podpora a pomoc udržať si zodpovednosť za uskutočnenie vášho plánu úspechu. Na svoje podnikanie už nebudete sami.

2. Nejdeme proti realite

Majitelia firiem sa často obávajú takýchto stretnutí, pretože si dokážu predstaviť ako sa im hromadí práca, zatiaľ čo oni sú odpojení od reality. Zastupujeme celosvetový koncept The Alternative Board, ktorý vyše 27 rokov vytvárame a lídri firiem ho vo viac ako 20 krajinách sveta navštevujú radi a stal sa súčasťou ich podnikania. Vieme, že čas lídrov malých a stredných firiem je vzácny. Preto náš proces je maximálne efektívny a všetky stretnutia sú vedené skúsenými certifikovanými facilitátormi TAB.

3. Chceme byť malou súčasťou veľkých plánov

Vieme, že to čo robíme musí byť súčasťou väčšieho plánu, aby mala skutočný vplyv. Chceme byť strategickým prispievateľom v zmene životov majiteľov firiem, nielen odškrtnutým políčkom v TO-DO liste. Vždy sa snažíme spolupracovať s lídrami, u ktorých sme si istí, že to čo ponúkame najlepšie vedie k tomuto cieľu.