Ukážkové Boardy

Cítite sa byť niekedy na svoje podnikanie sami? 
Príďte sa pozrieť na Ukážkový Board pre majiteľov a riaditeľov firiem.

Ukážkový Board je stretnutie pre majiteľov a riaditeľov malých a stredných firiem, ktorí chcú zistiť, ako môžu byť TAB Boardy ďalším zaujímavýcm krokom na ich pracovnej a životnej ceste.

Ukážkový Board

DÁTUM

30.4.2019

Ukážkový Board

DÁTUM

29.5.2019

Ukážkový Board

DÁTUM

September 2019