Tyrania urgentu

Všetky firmy a špeciálne majitelia malých a stredných firiem, bojujú s prioritami.

Tyrania urgentu zabezpečuje, aby sa spravili dôležité a naliehavé veci. V opačnom prípade by firma neexistovala.

Kľúčom k úspešnejším firmám je, že zistia ako pracovať na úlohách, ktoré sú dôležité, ale nie naliehavé.

Mnohé firmy si nájdu nejaký ten čas na to, aby išli na seminár o timemanagemente, alebo nejaké podobné stretnutie, aby sa zamysleli nad týmito aktivitami.

Sú to vždy povzbudzujúce stretnutia, ktoré vedú k mnohým dobrým nápadom ako prosunúť podnikanie dopredu.

Často sa stáva, že na konci takýchto workshopov sú všetci nadšení, pretože konečne si našli čas aby sa zamerali sa na budúcnosť, a čo lepšia by mohla byť, keby sa mohli sústrediť len tieto na dôležité a nenaliehavé úlohy.

Nadšenie rýchlo vystrieda realita, keď sa pozrú na 30 a viac rôznych úloh a projektov, ktoré im z toho vyšli.

Majú napísaných niekoľko úžasných úloh… ale stále tam sú aj tie rovnako dôležité a naliehavé úlohy, ktoré na nich čakajú.

Typický spôsob, ako sa tým budú zaoberať, je že niektoré úlohy uprednostnia.

Možno budú hlasovať o dôležitosti. Bez ohľadu na prístup, toto nevyhnutne vedie k takmer všetkým vysoko prioritným úlohám!

Väčšina firiem nemá metódu na rozdelenie priority všetkých svojich dobrých nápadov, aby sa mohli sústrediť sa na tie, ktoré ich posunú vpred.

Nič sa nevymyslí, nič sa nestane a znova sa hasia požiare.

Existuje lepšia cesta ako sa pohnúť vpred

Vložte všetky svoje dôležité úlohy a projekty do tabuľky. Pošlite ju svojmu tímu a požiadajte ich, aby rozdelili priority.

Ale nepoužívajte jednoduché bodovanie „1 až 5”, kde takmer všetko vyjde na 3,5.

Namiesto toho dajte každému riadiacemu pracovníkovi 100 hlasov, aby rozdelili všetky úlohy takým spôsobom, ktorý považujú za vhodný.

Ak sa niekto cíti veľmi silní v niektorej položke, môže prideliť 25 hlasov – a ponechá si 75 hlasov na rozdelenie medzi ostatné položky.

Použitie tohto typu systému pomáha všetkým premýšľať o tom, čo je skutočne dôležité.

Akonáhle zhromaždíte a zozbierate výsledky, zopár priorít bude o niečo vyšších ako ostatné. Toto vytvorí skutočné rozdelenie priorít, ktoré môže nakoniec dosiahnuť.