Tí, ktorí prežijú

“Tí, ktorí prežijú nie sú najsilnejší alebo najinteligentnejší, ale najadaptabilnejší na zmenu.”
Charles Darwin

Niektoré spoločnosti v zahraničí už zaznamenali pokles obchodu. Je len otázka času, kedy zasiahne aj spoločnosti u nás – ak už aj nezasiahol. 

Je pravdepodobné, že niektoré firmy nedosiahnu svoje plány v Q2 (a možno aj v ďalších kvartáloch), hlavne pre prerušenie dodávateľského reťazca.

Firmy rušia služobné cesty a aj stretnutia. Aj keď v tomto prípade najviac utrpia spoločnosti v cestovnom ruchu, vystavené sú aj firmy závislé na osobných stretnutiach.

Vhodné je spochybniť všetky doterajšie predpoklady

Máte naozaj toľko finančnej rezervy, koľko si myslíte? Ako dlho vydržíte ak sa ekonomika zatrasie? Vypracovali ste si pohotovostný plán? 

Možno nie je vidno priamy alebo okamžitý dopad na vašu spoločnosť, ale je vhodné predpokladať, že vaši zákazníci môžu začať revidovať svoje výdavky. Obchody, ktoré sa zdali byť isté, sa nemusia uzavrieť. 

Možno bude potrebné prehodnotiť zvýšenie výdavkov na získanie zákazníkov, aby ste udržali konzistentnosť výdavkov. Rovnako dôležité je prehodnotiť mieru návratnosti investícií pri marketingových výdavkoch.

Ako sa pripraviť na diskusiu o možnom hospodárskom a ekonomickom poklese

Pozriete sa na prípadnú hrozbu v troch variantoch – optimistický, pesimistický a stred. Dajte vo firme hlavy dohromady a diskutujte, píšte a pripravte sa. 

Na druhej strane, obmedzenia pomáhajú sústrediť sa a vytvárajú pôdu pre kreativitu.

1. Prevencia

Aká je tohotorčná predpoveď vašich príjmov a aký je váš predpokladaný mesačný priemer?

Spravte si zoznam potenciálnych obchodov. Čo musíte spraviť, aby ste ich uzavreli?

Potom si spravte zoznam terajších zákazníkov. Ktorých si musíte udržať? Ako si ich udržíte? Ktorí sú rizikový zákaznícu? Ako ich podržíte?

Spravte si zoznam výdavkov. Ktoré môžete znížiť bez toho, aby to malo zásadný vplyv na vaše podnikanie?

2. Čo ak…

Čo budú spúšťače? Napríklad, pokles výnosov o dvojciferné číslo v %. Uveďte aspoň dva.  

Ako posuniete svoju stratégiu v získavaní nových zákazníkov? Ako zabezpečíte nové výnosy? Napr. poskytnete stimuly. Aké kritické akcie spústíte?

Čo môžete spraviť ináč, aby ste zvýšili pridanú hodnotu súčasným zákazníkom? Napr. nové ponuky. Aké kritické akcie spústíte?

Spíšte si zoznam výdavkov, ktoré znížite, ak dôjde k týmto spúšťačom. Napr. kapitálové výdavky.

3. Defenzíva

Ako dlho dokážete žiť z rezérv, ak to prudko zasiahne vaše výnosy? Koľko je vaša rezerva? Aké sú vaše mesačné operatívne náklady?

Ako dramaticky zmeníte vašu akvizičnú stratégiu? Aké kritické akcie spústíte? Aký dramatickým prístupom si udržíte zákazníkov? Aké kritické akcie spústíte?

Uveďte zoznam výdavkov, ktoré znížite ak bude ohrozená kontinuita vášho podnikania. Napr. zníženie výplat, zníženie počtu zamestnancov.

Zatiaľ nikto nikdy neľutoval, že sa rýchlo a rozhodne prispôsobil meniacim sa okolnostiam. Premeňte svoje nápady v akciu.