Business koučing

Môžete úprimne povedať, že ako majiteľ firmy (a jej manažér) máte svoj osobný a firemný život v rovnováhe, a že ste na tej „správnej ceste“ k naplneniu vašich vízií a cieľov? 

Foto: Miroslava Spodniakova, Ženy v meste

Ak nepoznáte odpoveď na tieto otázky, alebo ak je vaša odpoveď „nie“, nezúfajte. Mnoho majiteľov podnikov zvyčajne zistí, že ich osobný život nie je v súlade s ich podnikaním. Namiesto toho, aby pracovali na efektivite a rozvoji svojej firmy, tak trávia väčšinu svojho času „vo svojej firme“ – teda v operatíve, kde sú skôr hasiči problémov a sú časovo veľmi vyťažení.

Našťastie existuje lepší spôsob podnikania. Ako to zmeniť? K tomu vám poslúži koučingový program…

Koučingový program The Alternative Board

Zmeňte svoj štýl vedenia od „implementácie myšlienky dňa“ na strategický prístup, vďaka ktorému sa jednoduchšie zameriate na dosiahnutie svojich vízií, skôr než na obyčajné plnenie denných úloh.

Tento koučingový program zahŕňa nástroj TAB Business Builder‘s Blueprint ™, ktorý pomáha majiteľom firiem nielen zvýšiť tržby, zisk a hodnotu svojho podnikania (tým, že nad ním prevezmete úplnú kontrolu), ale posilňuje aj zamestnancov a efektívne využíva nové podnikateľské príležitosti. Skrátka budete s ním pracovať strategickejšie na plánoch vo svojej firme a dávať ich do súladu so svojimi osobnými cieľmi a víziami.

TAB Business Builder’s Blueprint™...

je strategickým nástrojom a platformou podnikateľov pre vedenie firmy, pretože:

  • Poskytuje praktický prístup k vytváraniu aj realizácii strategického plánu firmy.
  • Začína s komplexným hodnotením: „najprv diagnostikuje stav firmy, potom rieši jej stratégiu.
  • Zjednocuje osobnú víziu vlastníka firmy s víziou spoločnosti.
  • Pomáha manažérom zostaviť ich priority a sústrediť sa na aktivity, ktoré budú mať najväčší vplyv na rozvoj firmy.
  • Pomáha zostaviť organizačnú štruktúru, uľahčuje jasné delegovanie právomocí a zodpovedností vo firme spolu s meraním výkonu pomocou stanovených KPI.

Moduly koučingového programu 

Vyhodnotenie preferovaného komunikačného štýlu a motivátorov

Diagnostika firmy

Osobné vízie

Firemné vízie

SWOT analýza

Hodnoty a kultúra firmy

Organizačná štruktúra a delegovanie zodpovednosti

Strategický plán

Finančné riadenie

KPI, kľúčové indikátory výkonnosti

Prečo Business koučing s TAB?

Po každom stretnutí sa vrátite do svojho biznisu s obnovenou energiou a presným zameraním na konkrétne kroky, ktoré môžete spraviť, aby ste merateľne zvýšili vaše výsledky v nasledujúcom štvrťroku.