Ako eliminovať konflikty a kontrolovať vaše financie

Prečo si s niektorými ľuďmi “sadnete” na prvú dobrú a iní vám stále “pijú krv”?  Alebo, prečo máte radi spoločenské akcie zatiaľ čo váš partner by radšej strávil víkend pri dobrej knihe? A prečo spravíte finančné rozhodnutie ihneď, zatiaľ čo druhý potrebuje zvážiť všetky možnosti?

Pretože sme všetci iní. A to je úplne v poriadku, pretže to nás robí výnimočnými a zaujímavými. Môže to však viesť aj ku konfliktom na osobnej aj profesionálnej úrovni. Dokonca to ovplyvňuje spôsob, akým šetríme, či míňame svoje peniaze.

Pochopenie vášho osobnostného typu je dôležité. Keď rozumiete sebe a ľuďom okolo seba, viete sa správať súcitnejšie a láskavejšie. Navyše viete vylepšiť spôsob nakladania s vašimi ťažko zarobenými peniazmi.

Pracujeme DISC profiom, ktorý analyzuje štýl správania sa, teda akým spôsobom robíme veci. Každý člen TAB mám vypracovaný svoj profil, na ktorý berieme ohľad na osobných stretnutiach a TAB Boardoch.

Vďaka vzájomnému poznaniu DISC profilov je spolupráca jednoduchšia a kooperatívnejšia. A niekedy aj zábavnejšia. Takto môžete ich pomocou zlepšiť svoje vzťahy nielen doma, ale aj na pracovisku:

Čo je to DISC profil?

DISC je popredným hodnotiacim nástrojom, ktorý používajú milióny ľudí po celom svete na zlepšenie komunikácie. Na rozdiel iných testov hodnotiacich spôsobilosť, či osobnosť, sa DISC zameriava na rozdiely v správaní a komunikácii, ktoré vedú k prekážkam v našich životoch a ukazujú spôsob ako nájsť spoločnú reč s ostatnými.

Test osobnosti DISC nám dáva ľahko zrozumiteľný systém merania s štyrmi typmi osobnosti: D, I, S a C.

Dominance – Ako sa staviate k problémom a výzvam
Influence – Ako dokážete ovplyvňovať ostatných
Steadiness – Ako reagujete na tempo okolného prostredia
Compliance – Ako reagujete na pravidlá a postupy, ktoré stanovil niekto iný

Každý z nás je kombináciou týchto štyroch typov osobnosti, kde niektoré z nich sú zvyčajne výraznejšie. 

D

Silné stránky:
Vysoký “Déčkari” sú známi tým, že sú orientovaní na výzvy, sú asertívni, nároční a vyhľadávajú riziko. Sú riadení silnou túžbou vyhrať a nemajú problém žonglovať s viacerími úlohami, aby dosiahli svoje ciele.

Slabé stránky:
Zatiaľ čo sú silne zameraný na cieľ, môžu v tomto procese prehliadať ľudí – samozrejme, nevedome. Môžu aj citovo zraniť ich často výbušným a priamym spôsobom komunikácie. Pokiaľ ide odetaily, D má tendenciu ich prehliadať v prospech celkového obrazu a dosahovania výsledkov.

Peniaze:
Ľudia s vysokým D sú si istí v rozhodovaní o významných financiách. Sú pripravení vyraziť, ak zacítia veľkú príležitosť, zatiaľ čo ostatní sa v detailoch zaseknú. Počas rozhovorov o rozpočte však Déčkari môžu byť silne dominanantí namiesto toho, aby sa usilovali o tímovú spoluprácu. Môžu byť priťahovaní k rizikovým investíciám a impulzívnym nákupom.

I

Silné stránky:
Ľudia s vysokým I bývajú silne orientovaní na ľudí, sú optimistickí, zhovorčiví a milujú zábavu. Bývajú zapálení pre vec a vždy pripravení na dobrodružstvo. Pri zdieľaní nápadov môžu byť tiež veľmi presvedčiví a expresívni.

Slabé stránky:
Môžu sa až príliš zaujímať o ľudí. Niekedy uviaznu vo svojej výkonnosti, ktorá je závislá na tom, ako ich ľudia vnímajú. Ľahko stratia sústredenie sa na danú ulohu, zvlásť ak sú zahltení prílišným množstvom dát, faktov a alternatív.

Peniaze:
Ak ide o peniaze, majú tendenciu byť veľkorysí až rozhadzovační, zvlásť pokiaľ ide o rodinu či priateľov. Majú tendenciu zabúdať na dlhodobé finančné ciele v prospech okamžitého zisku, alebo rozmarov. Pri vytváraní rozpočtu sa môžu cítiť obmedzovaní, napriek tomu, že by mohli míňať, ale s rozumom.

S

Silné stránky: 
Sú to tímoví hráči. Sú loajálni, vytrvalí a trpezliví. Ak dostanú nejakú úlohu, môžete sa spoľahnúť, že ju dokončia včas a presne. Sú veľmi vnímaví k tomu ako sa ostatní cítia.

Slabé stránky:
Vyhýbajú sa konfliktným situáciám. pri rozohodovaní môžu byť pomalí, pretože sa obávajú nesprávneho rozhodnutia. Vo svojich prejavoch sú nevýrazní a v tíme stoja radšej na tichej strane.

Peniaze:
V oblastí financií sú prínosom pre svoju rodinu. Sú spoľahliví a zodpovední. Tiež sú vynikajúci v dodržiavaní svojho rozpočtu. Môžu byť však až príliš konzervatívni a opatrní, čo sa týka investícií, namiesto diverzifikácie portfólia.

C

Silné stránky:
Vysokí Céčkari majú radi detaily. Je to ich život. Sú presvedčení, že musia dodržiavať pokyny a pravidlá. Vynikajú v analytickom myslení, priskumoch a procesoch. 

Slabé stránky:
Môžu sa javiť na prví pohľad ako nepružní. Je to preto, že chcú vedieť naskôr všetky fakty mež si niečo nové a neznáme kúpia. Môže im chýbať trpezlivosť pre “snílkov”, ktorí sú pripravení konať bez toho, aby mali k dispozícii dostatočné množstvo súvislostí.

Peniaze:
V budgetovaní sú veľmi silní, nič im neunikne. Môžu sa však až príliš sústrediť na každý cent. Môžu byť frustrovaní ak niekto prekročí rozpočet, čo i len o pár eur. Nemajú radi stratu kontroly a môžu zabúdať aj na závbavné aspekty míňania peňazí.

Ako vidíte, rozdiely v správaní ovplyvňujú naše každonené interakcie s rodinou, priateľmi, kolegami aj zákazníkmi. Napríklad S sa rozhoduje o veciach pomaly, pričom sa potrebuje uistiť, že všetci súhlasia, D robí rýchle rozhodnutia a nie vždy premýšľa o pocitoch druhých. I-čkari sú pripravení ísť na dovolenku bez príprav a plánov, zatiaľ čo C potrebuje preskúmať každú možnosť ubytovania, letu a reštaurácií, skôr ako sa rozhodne.

Konflikty nie sú ničím novým. Predstavte si však, že pomocou jednoduchej analýzy osobnosti by ste mohli znížiť zbytočný stres. Čím viac budete o sebe a svojom okolí vedieť, tým lepšie budete komunikovať a pracovať s vašimi financiami.