5 Kľúčových vecí, ktoré môžu poradné boardy priniesť vášmu podnikaniu

Ako majiteľ malej firmy, nosíte viac klobúkov. Pretože nikto nie je rovnako dobrý vo všetkom, niektoré z vašich klobúkov sú vám trochu veľké, iné trochu malé. Ale nosíte ich tak či tak. Iba ľudia, ktorí podnikajú poznajú ten tlak, že majú byť zruční vo všetkých oblastiach podnikania.

Pre majiteľa firmy je poradný board miestnosť plná ľudí, ktorí vedia, čo je to nosiť všetky klobúky. Sú to ľudia, ktorí vedia, čo to znamená riadiť podnikanie smerom k úspechu, pretože to urobili, alebo to sami robia.

Využitím skupinových vedomostí a skúseností budete môcť:

1. Spravovať svoju firmu strategicky.

V živote sú niektoré činnosti, ktoré vyžadujú len málo alebo žiadnu stratégiu. To, čo si na večeru objednáte, bude mať vplyv na váš život počas veľmi krátkeho obdobia, ale hoho sa rozhodnete zamestnať a ktoré oddelenia sa rozhodnete rozšíriť, sú rozhodnutia, ktoré majú dlhotrvajúce účinky. Pokiaľ ide o vaše podnikanie, musíte prijať postavenie šachového hráča v hre svojho života.

Pretože život vašej firmy je koniec koncov váš život.

26 rokov skúseností spoločnosti TAB nás naučilo, že majitelia podnikov, ktorí ktorí vytvárajú a dodržiavajú firemné stratégie, sú úspešnejší než tí, ktorí ich nemajú. Ako vytvárate firemnú stratégiu? Ako by vyzerala tá vaša a čo by to znamenalo?

Môžete si ju vytvoriť sami, ale ochudobnili by ste sami seba o spätnú väzbu iných majiteľov firiem, ktorí sa už niekoľko rokov sústredia na firemnú stratégiu a plán je implementácie. Ako viete, čo v ňom chýba, ak neviete, čo hľadať? Funkcia poradných boardov umožňuje majiteľom malých firiem vidieť mimo svoje “tunelové videnie”, získať náhľad a rady od tých, ktorí majú podobné problémy.

Zistili sme, že vlastníci firiem, ktorí využívajú poradné boardy, majú väčšiu pravdepodobnosť, že majú stratégiu, a je tiež pravdepodobnejšie, že budú spokojní s plánmi, ktoré vytvorili. V našom nedávnom prieskume Small Business Pulse viac ako 75% podnikateľov používajúcich plánovanie uviedlo, že zvýšilo výkonnosť svojej spoločnosti. Najčastejšie zlepšenie? Zvýšené príjmy.

2. Viac vyvážiť svoj pracovný a súkromný život.

Toto je miesto, kde máte pocit, že váš pracovný čas trávite na úkor oddychu a naopak. Rovnováha medzi prácou a prestávkymi. Ste už tam? A chcete byť? Ak už ste tam, poznáte tento jednoduchý fakt: je to konštantné vyvažovanie, na ktoré sa neustále potrebujete sústrediť na udržiavať ho.

Vo všeobecnosti platí, že čím vyváženejší ste, tým efektívnejší ste. Preto je dôležité, aby majitelia firiem zámerne plánovali obohacovať a zvýšovať čas strávený s rodinou a priateľmi, pracovať na svojich záujmoch alebo len nerobiť vôbec nič.

Spýtali sme sa stoviek podnikateľov o ich rovnováhe medzi pracovným a osobným životom a zistili sme, že tí, ktorí využívajú poradné boardy, poukazujú na vyššiu spokojnosť s časom v práci i mimo nej. Je tiež menej pravdepodobné, že povedia, že zanedbávajú buď ich rodina alebo samich seba. Poradné boardy sa ukázali byť ideálnym miestom pre zosúladenie vašich cieľov s pracovným i súkromným životom.

3. Dostať usmernenie v období pomalého rastu, rýchleho rastu a stagnácie.

Niekedy je ťažké vidieť les cez stromy a rast obchodu nie je výnimkou. Ako vlastník firmy sa môžete ľahko dostať do tabuliek a grafov, čo zatemňuje väčší obraz dlhodobého udržateľného rastu.

Keď sme sa pýtali podnikateľov, čo očakávali od hospodárstva v roku 2014, väčšina predpokladala buď mierne alebo podstatné zvýšenie ich tržieb. To je presne ten druh scenára, v ktorom môžu hrať úlohu poradné boardy. Počas obdobia rastu je dôležité presne určiť, čo funguje, čo nie je, a čo ešte nebolo vyskúšané. Obdobia stagnácie vyžadujú vzájomné preskúmanie, ktoré ešte viac reflektuje silné a slabé stránky, hrozby a príležitosti vašej spoločnosti.

Stratégia vašej spoločnosti v kombinácii s poradnými boardmi je kompasom pre všetky firmy, ktoré chcú získať a udržať si konkurenčnú výhodu. Je veľa skúseností a znalostí, ktoré majú byť zdieľané ľuďmi, ktorí vedú spoločnosti v rovnakej pozícii v akej ste, alebo lepšej. Učte sa od úspešných podnikateľov a zdieľajte priestor s tými, ktorí vedia odkiaľ prichádzate, keď mapujete budúcnosť vašich krokov a vaša firma bude z toho mať prospech.

4. Nájsť pravdu o svojej firme.

Aký je problém pri získavaní spätnej väzby a poradenstva od zamestnanca? Ak ste šéf, bude menej pravdepodobné, že vám poskytne úprimnú spätnú väzbu. Radosť toho, kto podpíše výplatnú platbu (vy) zostane vysokým cieľom a dodá zaujatosť všetkému, čo sa rozhodne povedať.

Členovia poradných boardov však nie sú vaši zamestnanci. To im dáva slobodu byť úprimní v tom, čo vám povedia a čo potrebujete počuť, keď to potrebujete počuť. A tak isto ja vy, budete mať možnosť dať im vašu spätnú väzbu a rady.

Ďalej budete mať väčšiu slobodu diskutovať v tom, v čom sa sami cítite pohodlne. Máte interné obchodné problémy? Možno nebudete mať záujem nechať ostatných ľudí, úzko zviazaných s vašou spoločnosťou, príliš vedieť o každom vnútornom probléme. A právom. Keď ste zapojený do poradných boardov, môžete sa odcenzurovať a položiť otázky, ktoré je potrebné naozaj položiť. A keď počujete odpovede, budete vedieť, že prichádzajú z miesta porozumenia a skúsenosti, namiesto zaujatosti.

5. Využiť podnikateľské skúsenosti na riešenie problémov a využiť nové príležitosti.

Ak čelíte štátnej regulácii, daňovej problematike, problému ľudských zdrojov alebo čomukoľvek inému, čo sa týka podnikania, je veľmi pravdepodobné, že niekto vo vašom poradnom boarde prekonal niečo podobné (alebo vie o niekom, kto áno).

Navyše, hľadáte príležitosti na rozvoj a partnerstvo? Vaše prirodzené tunelové videnie vám môže zabrániť vidieť všetky dostupné možnosti. Využitie vnímania viacerých odborníkov vám poskytne širší pohľad na situáciu, ktorý vám umožní otočiť sa správnym smerom v najpriaznivejšom čase.

Stručne povedané, poradné boardy prinášajú majiteľovi malej firmy ekvivalent plnohodnotnej správnej rady a to je niečo, v čom by väčšina majiteľov firiem vidí skutočný prínos. Či sa chcete zamerať na udržanie svojho koláču na hyperkonkurenčnom trhu, zvýšiť ziskové rozpätie alebo zistiť, ako prilákať a udržať si najlepšie talenty, poradné boardy sú výhodou, ktorú môžete využiť, aby vaša spoločnosť postúpila na ďalšiu úroveň.