4 kroky k strategickému plánu – časť: 2

Krok 2: Analyzujte svoje silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby

Urobili ste si už SWOT analýzu svojho podnikania? SWOT analýza predstavuje silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby a je štandardným nástrojom na pomoc organizáciám pri posudzovaní vnútorných a vonkajších faktorov, ktoré prispejú k ich úspechu alebo neúspechu.

Urobenie SWOT analýzy vám poskytne prehľad o tom, ktorým smerom zamerať napríklad svoje marketingové aktivity, pomôže vám lepšie pochopiť svojich zákazníkov, môže vám pomôcť zoznámiť sa s konkurenčnými výhodami a poskytnúť vám prehľad o potenciálnych hrozbách, ktoré bránia vášmu rastu.

Základom SWOT analýzy je súbor otázok, na ktoré by ste mali odpovedať podľa skutočnosti, podľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia. Tu je niekoľko príkladov:

Silné stránky
Čo robíme dobre?
Aké sú naše najväčšie výhody?
Aké sú naše najcennejšie aktíva a zdroje?
Čo zákazníci alebo klienti identifikujú ako naše silné stránky?

Slabé stránky
Čo by sme mohli urobiť lepšie?
Aké najčastejšie kritiky a sťažnosti dostávame?
Kde sme zraniteľní (na trhu, od konkurencie, z trendov)?
Aké technológie alebo procesy, ktoré používame, sú zastarané?
Čo sme „vždy robili týmto spôsobom“, čo by sme mali prehodnotiť?

Príležitosti
O akých príležitostiach vieme, ale nič sme nespravili?
Ktoré nové trendy môžeme využiť?
Aké produkty alebo služby by sme mohli implementovať a lepšie slúžiť našim existujúcim zákazníkom?
Do ktorých výklenkov trhu by sme sa mohli rozšíriť?
Kto sú naši konkurenti nedostatoční?

Hrozby
Je pravdepodobné, že by niektorá z našich slabých stránok bola pre nás kritická?
Aké vonkajšie prekážky bránia nášmu pokroku?
Čo robia naši konkurenti inak?
Ako ovplyvňuje technológia alebo trendy náš priemysel?
Ovplyvňujú ekonomické podmienky našu finančnú životaschopnosť?

Zamerajte sa na tieto oblasti: 

  • vedenie alebo jednotlivé oddelenia
  • finančné faktory
  • predaj a marketing
  • výroba, prevádzka a distribúcia
  • produkty/služieby
  • zručnosti kľúčových ľudí vo firme
  • technológie

Pri identifikácii potenciálnych hrozieb je vhodné pozerať sa realistickými očami, než si odpovedať podľa zbožného priania.

Je pravdepodobné, že ste už niekedy počas svojho podnikania SWOT analýzu robili. Či ste tak už urobili, alebo je tento koncept pre vás novinkou, je vhodné urobiť ďalšiu – ako súčasť Strategického plánu.

Sila organizačnej štruktúry

Pri posudzovaní vašej spoločnosti a plánovaní ideálnej organizácie môže byť ťažké vyhnúť sa pasci robenia vecí tak, ako „vždy sme to tak robili“.

Inšpiráciou môže byť návrh jedného z členov Boardu, ako sa zbaviť tohto stereotypu pri posudzovaní personálnych otázok.

Keď posudzujete/prehodnocujete potreby konkrétnych pracovných pozícií vo vašej spoločnosti, pred zadaním konkrétnych mien vašich súčasných zamestnancov, odporúča zostaviť organizačnú schému s oblasťami zodpovedností, úlohami a talentami.

To vám umožní identifikovať nedostatky v personálnom obsadení a zručnostiach, ktoré by ste inak mohli vynechať. Poskytuje tiež cestovnú mapu pre cestu vpred. „Ak chceme vedieť, ako rozvíjať zamestnanca, musíme určiť cieľ.“

Odporúča vám položiť si otázku:

1. Aké sú požiadavky pracovného miesta?

2. Čo je zmyslom tejto pracovnej pozície a čo je potrebné na jej výkon?

3. Aké sú predpoklady a zručnosti potrebné na jej výkon?

Ďalší z tipov na použitie organizačných schém na usmerňovanie rastu je vytvoriť dva organizačné Grafy: jeden, ktorý mapuje existujúcu spoločnosť, a druhý ilustrujúci, kde by mala byť spoločnosť za dva až päť rokov. Potom sa spýtajte sami seba, ktoré úlohy bude potrebné pridať a aké zručnosti bude potrebné s týmito rolami rozvíjať/posilňovať.

Napríklad, na určitej úrovni bude stačiť mať externého účtovníka, alebo budete potrebovať interného zamestnanca?

Tieto informácie použite na podporu rastu zručností vašich súčasných zamestnancov. Povzbudzujte svojich zamestnancov, aby sa vzdelávali a rozvíjali tak, aby ich spoločnosť neprerástla.