4 kroky k strategickému plánu – časť: 1

Má vaše podnikanie jasne definovanú cestu vpred?

Alebo máte občas pocit, že robíte veci za pochodu? V TAB podporujeme všetkých majiteľov firiem, aby si vyvinuli strategický plán, ktorý im pomôže nasmerovať ich podnikanie tým správnym smerom.

Strategický plán pomáha:

  • Vyjasniť si vašu víziu 
  • Pomáha stanoviť si ciele
  • Udržuje vás na ceste k splneniu týchto cieľov
  • Definuje, ako budete merať svoje ciele a hodnotiť pokrok
  • Pomáha získať záujem od svojho tímu
  • Podporuje komunikáciu, rýchlo privádza každého na tú istú stranu
  • Vytvára hybnosť

Je zrejmé, že je potrebné mať strategický plán. Keď sme v rámci nášho prieskumu pýtali majiteľov firiem, zistili sme, že tí, ktorí opísali svoj strategický plán ako „vynikajúci“ alebo „dobrý“, s väčšou pravdepodobnosťou predpokladajú zvýšenie ziskov a tržieb ako ostatní. V tom istom prieskume však iba štyria z desiatich hodnotili svoj strategický plán ako „dobrý“. Prečo tak málo majiteľov firiem používa tento nástroj dôležitý pre rast a riadenie svojho podnikania?

Tento materiál sme vytvorili s cieľom pomôcť ďalším majiteľom firiem využívať výhody strategického plánovania. Čítajte ďalej a dozviete sa štyri kroky na vytvorenie solídneho strategického plánu pre svoju firmu.

Čím sa Strategické plány pre menšie firmy líšia?

Strategické plánovanie sa niekedy môže javiť vhodné iba pre veľké podniky so svojimi poradnými radami a investormi. Je však rovnako dôležité, aby sa malé podniky zapojili do strategického plánovania. Proces strategického plánovania, ktorý používajú veľké spoločnosti, však nie je vždy vhodný pre malé podniky.

Po prvé: malé firmy potrebujú flexibilné plány, ktoré im umožnia využívať nové príležitosti a rýchlejšie robiť veľké zmeny.

Po druhé: účel strategického plánu pre malé firmy je tiež trochu iný ako pre veľké podniky. Strategický plán pre malé firmy by mal byť predovšetkým pracovným dokumentom, nie produktom navrhnutým na komunikáciu s akcionármi a investormi.

Jednou z pascí, do ktorej môžu majitelia malých firiem spadnúť, je to, že trávia príliš veľa času dokončovaním svojho strategického plánu. Namiesto toho, aby ste robili nekonečné revízie a hrali sa so slovíčkami, zamerajte sa na vypracovanie dokumentu, ktorý je „živý“,  plán, ktorý vám dá jasnú cestu vpred.

Ako začať?

Krok 1: Spoznajte svoje podnikanie: Víziu, misiu/poslanie a hodnoty

Na to, aby ste si mohli plánovať budúcnosť, potrebujete vedieť, kde sa vaše podnikanie nachádza dnes. Spolu so zhromažďovaním základných obchodných informácií (ako sú finančné dokumenty a výkazy ziskov a strát) sa ponorte hlbšie do revidovania svojej vízie, poslania a základných hodnôt.

Tieto dokumenty už možno máte pripravené. Ak áno, venujte nejaký čas ich kontrole a uistite sa, že stále rezonujú/súhlasia s vašou firemnou víziou. Zmeny okolností, vedenia alebo trhu si môžu vyžadovať občasné prehodnotenie podstaty vášho podnikania. Rovnako ako váš strategický plán, vaša vízia, vyhlásenie o misii/podstate a základné hodnoty by sa mali považovať za živé dokumenty.

Ak ich ešte nemáte napísané, tento krok nevynechajte. Urobte si nejaký čas na serióznu reflexiu – buď počas pracovného dňa, alebo dokonca mimo svojej kancelárie alebo na túre. Často na to, aby prišlo niečo skutočne zmysluplné, je potrebné vrátiť sa o krok späť, aby ste získali nejakú perspektívu/odstup. Vezmite si poznámkový blok do kaviarne, choďte na dlhú prechádzku alebo si naplánujte pár dní sám so svojimi myšlienkami ako na mini „pracovnú dovolenku“.

Ďalším spôsobom, ako objasniť svoje myšlienky týkajúce sa vašej vízie, poslania a základných hodnôt, je hovoriť so svojimi zamestnancami alebo s poradným boardom majiteľov dôveryhodných firiem (TAB). Môžete si tiež najať biznis kouča.

Pri písaní týchto základných obchodných dokumentov používajte slová a frázy, ktoré s vami skutočne rezonujú.

Aká je najidealistickejšia verzia vášho podnikania?
Aké sú vaše najambicióznejšie ciele?
Aká je najväčšia vízia toho, čo by vaša spoločnosť mohla dosiahnuť?