3+1 “univerzálna” rada pre podnikateľov

Podnikateľ je osoba, ktorá vidí, čo iní ľudia nevidia. Ktorá sa pozerá na veci tvorivo. Je to niekto, kto vie zorganizovať veci a iných ľudí okolo nich tak, aby dosiahol zámer, ktorý si predsavzal. 

Podnikateľ na tejto ceste zbiera informácie. Čím viac informáci má, tým menej si je neistý tým, čo sa stane. Preberie tieto informácie a spraví to najlepšie možné rozhodutie pre najefektívnejšiu cestu vedúcu k zámeru.

Lenže 90% čohokoľvek sú hovadiny. Aj informácií, aj našej práce. Problém je v tom, že nie vždycky vieme, ktoré to sú.

Preto:

1. Doprajte si sociálnu chémiu 

Aby sme to zistili je potrebná nejaká tá sociálna chémia. Myslím si, že je dôležité stretávať sa, rozprávať sa s podnikateľmi a získavať tak spätnú väzbu.

2. Nájdite si varovnú kontrolku

Niekedy potrebujeme trocha pomoci aby sme sa mohli pozrieť sa na veci z nadhľadu a zmeniť tak uhoľ pohľadu. 

Mal som to šťastie, že pred pätnástimi romi som dostal od svojho kolegu tričko s nápisom, ktorý ma mal vystihovať. Je na ňom napísané: “Urobím všetko preto, aby som nemusel nič robiť”.

Táto “myšlienka” ma v istom zmysle privádza k predstave neobmedzených možností ako sa vyhnúť práci, ktorú nechcem robiť. Je to moja instantná vízia. Takže sa na ňu teraz pozerám ako na varovnú kontrolku. Nájdite si tú svoju.

3. Doprajte si oddych…

…a premýšľajte. Choďte sa von prejsť. Venujte sa aj svojím koníčkom. Prečítajte si dobrú knihu. Choďte spať. Zoberte si pero, papier a čmárajte si. Robte, čo chcete robiť a prestante robiť, čo nechcete robiť.

Bonus: Žiadna univerzálna rada neexistuje!

Ako napísal Austin Kleon, rady môžu byť aj zrady. Takže si zoberte to, čo sa vám hodí a zbytok vyhoďte.