Igor Axamít

Viac ako 5 rokov facilitujem diskusie podnikateľov o chode a rozvoji malých a stredných firiem.

Otázkou #1 majiteľov firiem je:
Čo funguje?

Čo funguje v obchode? Čo funguje v marketingu? Čo funguje v príjmaní zamestnancov? Čo funguje v motivácií zamestnancov? Čo funguje v predaji, financiách, dosahovaní lepších výsledkov?

Odpoveďou je, že záleží…

Nie je to vzrušujúce, ale je to pravda. Čo funguje jednému, nemusí fungovať druhému. Kľúčom je zistiť, čo funguje vám.

Ako to môžete zistiť…

Organizujem a vediem zasadania Boardov majiteľov malých a stredných firiem - The Alternative Board®, ktoré zabezpečujú dôverné prostredie pre serióznu diskusiu o všetkých aspektoch podnikania, ktoré vám pomôžu eliminovať vedenie firmy metódou "pokus-omyl", posunúť svoje podnikanie vpred a “nebyť v tom sám”. 

Ak chcete zistiť ako to celé funguje, či je to pre vás a čo vám to môže priniesť  organizujem Otvorené poradné Boardy.

Odporúčania pre stabilizáciu zamestnancov a zníženie možného dopadu COVID-19.

Stiahnite si PDF so stručným "checklistom" aktivít.