Už nemusíte byť na svoje podnikanie sami, môžete mať svoj tím poradcov - seberovných podnikateľov

Foto: Miroslava Spodniakova, Ženy v meste

Kde získate odpovede na otázky, ktoré vás vo vašom podnikaní najviac tlačia?

The Alternative Board ® (TAB Board) je výberová členská organizácia, ktorá pomáha podnikateľom efektívnejšie viesť firmu, dosahovať lepšie zisky a väčšie naplnenie osobných cieľov.

Prostredníctvom poradných boardov, individuálneho koučingu a certifikovaných nástrojov prináša TAB Board vlastníkom firiem strategickú výhodu, ktorá dokáže zaistiť vyššiu ziskovosť, zefektívniť podnikanie a fi remné výsledky a sústrediť sa na to, čo je pre nich skutočne dôležité.

The Alternative Board

Mesačné stretnutia majiteľov a CEO firiem, ktoré vám pomôžu objaviť nové impulzy a získať úprimnú spätnú väzbu na profesionálnej úrovni.

Business koučing

Stretnutia 1 na 1 s vašim facilitátorom/koučom, ktorý vám pomôže sledovať plnenie cieľov vedúcich k naplneniu zámeru a ich prípadnú korekciu podľa okolností, ktoré vám vstupujú do cesty.

Nástroje na analýzu a rozvoj

Nástroje na analýzu a rozvoj podnikateľskej činnosti, ktoré vám pomôžu sústrediť sa na to, čo je pre vás skutočne dôležité.

Vďaka členstvu v TAB sa viac stávam majiteľom firmy a nie osobou, ktorá vo firme rieši všetko a za všetkých. Je to príjemne strávený čas, kde získavam informácie potrebné pri podnikaní, nové kamarátsva a odreagujem sa od denných problémov.

Daniel HacajProdan, majiteľ

V čom sa
náš prístup
odlišuje?

Veríme, že zdieľanie skúseností
vedie k väčšej prosperite

Našim cieľom je pomáhať podnikateľom a lídrom firiem dosahovať svoje ciele prostredníctvom zdielania skúseností. Hovorí sa, že viac hláv, viac rozumu, tak prečo namať úžitok z osvedčených postupov a systémov? 

Začnime
stretnutím

Podnikáte alebo vediete malú či strednú firmu? Cítite sa byť na svoje podnikanie niekedy sami?
S nami už nemusíte.